Silent

Kritika Ljudskog Uma

28.12.2016.

Sretna nova!

Slatki ste, kada iznesem istinu onda je problem. Problem je prirode balkana. Niste to samo vi. Svaka država sa ovih prostora ima isti problem. U komentarima nema argumenta, samo vrijeđanje. Vrijeđate čovjeka kojeg ne poznajete. Pišete na blogeru koji ne znači nikome ništa. Ovo je tabla na kojoj se švrlja i briše. Ne važna za postojanje vaših bitnih života.

 

Pišete komentare čovjeku koji voli da piše. To je moj hobi, moja zabava na pauzama tako da neću nikada ostavljati komentare anonimno na pojedine vaše blogove. Nisam nikada radio i neću, ne vidim svrhu i nemam taj kompleks. To što je nekome od vas zanimljivo da u moje ime nešto govori, to na vašu dušu. Ja mirno spavam.

 

Zaboravljate da je ovo platforma za zabavu, druženje i razmjenu mišljenja. U prevodu, ako ti se ne sviđa, imaš mnoštvo drugih blogera. Ovdje sam postao nekim blogerima opsesija, pa otvaraju blog gdje samo vrijeđaju mene, ( http://prozimanje.blogger.ba/ ). Toliko bolesno da sam sebi popunjava komentare. Nikakav problem, neću ti uskratiti pravo da pokažeš svijetu koliko si bolestan.

 

Na kraju sam zatvorio komentare na prošlom postu, jer su pojedinci počeli da vrijeđaju na nacionalnoj osnovi. To već prelazi granicu. Tako ću i u buduće postupiti. Ne želim vam loše, želim vam pokazati ono što ne vidite. Od vas sam dosta naučio, a nadam se da ste i vi ponešto od mene.

 

Moja dobra prijateljica sa ovog bloga mi je uputila par savjeta i mislim da je upravu. Malo ću vas napustiti, da se odmorim, pa se vratim sa istinom poslije nove godine. Sada ću da biram svoje bitke

 

Ja odlazim u Sloveniju preko nove godine. Valjda čeme vrijeme poslužiti. Par prijatelja me čeka, tako da se nadam da će biti dobro.

 

Nadam se da će te i vi provesti novu godinu u šali i ljubavi. Želim vam puno zdravlja i pameti. Fatajte se svog života, jer na kraju apsolutno nije važno jer neko nekome ostavio komentar na nekom tamo blog portalu

28.12.2016.

Islam, vjera mira

Kuran (3:56) one koji ne budu vjerovali na strašne muke ću staviti i na ovome i na onome svijetu i niko im neće moći pomoći."...

 

Kuran (2:216) Propisuje vam se borba, mada vam nije po volji! - Ne volite nešto, a ono može biti dobro za vas; nešto volite, a ono ispadne zlo po vas. - Allah zna, a vi ne znate.

 

Kuran (2:191-193) I napadajte takve gdje god ih sretnete i progonite ih odande odakle su oni vas prognali. A zlostavljanje je teže od ubijanja! I ne borite se protiv njih kod Časnoga hrama, dok vas oni tu ne napadnu. Ako vas napadnu, onda ih ubijajte! - neka takva bude kazna za nevjernike.

A ako se prođu - pa, Allah zaista prašta i samilostan je.

I borite se protiv njih sve dok mnogoboštva ne nestane i dok se Allahova vjera slobodno ispovijedati ne mogne. Pa ako se okane, onda neprijateljstvo prestaje, jedino protiv nasilnika ostaje.

 

Kuran (3:151) Mi ćemo uliti strah u srca onih koji neće da vjeruju zato što druge Allahu ravnim smatraju, o kojima On nije objavio ništa; Džehennem će njihovo boravište postati, a grozno će prebivalište nevjernika biti.

 

Kuran (4:74) I neka se zato na Allahovu putu bore oni koji ne žale žrtvovati život na ovome svijetu za onaj svijet. A onoga ko se bori na Allahovu putu, pa pogine ili pobijedi, Mi ćemo, sigurno, obilno nagraditi.

 

Kuran (8:12) Kada je Gospodar tvoj nadahnuo meleke: "Ja sam s vama, pa učvrstite one koji vjeruju!" U srca nevjernika Ja ću strah uliti, pa ih vi po šijama udarite, i udarite ih po prstima

 

Kuran (8:65) O vjerovjesniče, bodri vjernike na borbu! Ako vas bude dvadesetak izdržljivih, pobijediće dvije stotine; a ako vas bude stotina, pobijediće hiljadu onih koji ne vjeruju, zato što su oni ljudi koji ne shvaćaju.

 

Itd...